රවි

5:52 am

6:25 pm

වන්ද්‍ර රාශි චක්‍රය

Waxing Gibbous 95%
Zodiac Sign
වෘශ්චික

පංචාංග


2020 June 5
7:36 am


අනුර


පසළොස්වක


සිද්ධ


විෂ්ටි, බව

රාහු කාලය

10:35 am - 12:09 pm

දිශා


නැගෙනහිර


ගිණිකොන


වයඹ

Daily Personalized Horoscope
It's Free!

ඔබගේ ජන්ම තොරතුරු ලබා දී ඊට අදාළ ජ්‍යොතිෂානුකූලව වඩාත් නිවැරදි වූ පෞද්ගලික දවසේ ලග්න පලාපල බලාගන්න.

ජන්ම තොරතුරු ඇතුලත් කරන්න

රාශි ග්‍රහ චක්‍රය

උදාවූ රාශිය
මිථුන
13° 33' 20"

  රවි
   20° 51' 51"
  චන්ද්‍ර
   11° 17' 11"
  බුධ
   14° 24' 54"
  සිකුරු
   18° 43' 21"
  කුජ
   21° 22' 39"
  ගුරු
   2° 28' 20"
  ශනි
   7° 29' 54"
  රාහු
   5° 56' 48"
  කේතු
   5° 56' 48"
  යුරේනස්
   14° 46' 42"
  නෙප්චූන්
   26° 51' 58"
  ප්ලූටෝ
   0° 35' 33"