රවි

5:54 am

6:27 pm

වන්ද්‍ර රාශි චක්‍රය

Waxing Crescent 19%
Zodiac Sign
කටක

පංචාංග


2021 June 13
5:38 pm


පුනාවස


පුර ජලවක


ධෘව


ගරජ, වනිජ

රාහු කාලය

4:53 pm - 6:27 pm

දිශා


දකුණ


උතුර


නිරිත


2021 වර්ෂයට පලාපළ: වෘෂභ


.

Dear Users
මේ දිනවල Palapala.lk - 3.1 වෙනි සංස්කරණය (Palapala.lk - Verson 3.1) සිදු කරන බැවින් වර්ෂයේ ලග්න පලාපල නොපෙන්වයි. මෙම යාවත්කාල කිරීමෙන් (Update) පසු සුපුරුදු ලෙස වර්ෂයේ ලග්න පලාපල ඔබට බලා ගත හැකියි. ඒ් පිළිබඳව ඔබට වෙන අපහසුතාවයට සමාව අයදිමි.
Admin

.

Daily Personalized Horoscope
It's Free!

ඔබගේ ජන්ම තොරතුරු ලබා දී ඊට අදාළ ජ්‍යොතිෂානුකූලව වඩාත් නිවැරදි වූ පෞද්ගලික දවසේ ලග්න පලාපල බලාගන්න.

ජන්ම තොරතුරු ඇතුලත් කරන්න

රාශි ග්‍රහ චක්‍රය

උදාවූ රාශිය
වෘශ්චික
18° 26' 52"

  රවි
   28° 40' 30"
  චන්ද්‍ර
   2° 49' 37"
  බුධ
   24° 58' 30"
  සිකුරු
   19° 20' 35"
  කුජ
   7° 10' 20"
  ගුරු
   8° 1' 48"
  ශනි
   19° 9' 16"
  රාහු
   16° 9' 51"
  කේතු
   16° 9' 51"
  යුරේනස්
   19° 3' 21"
  නෙප්චූන්
   29° 8' 26"
  ප්ලූටෝ
   2° 17' 0"